Nowe ogłoszenia

Tytuł

Utworzono

Autor

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – Wypożyczalni znajdującego się na Przystani Żeglarskiej Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15 A w Gdańsku, na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego, na okres do 3 lat

22 maja 2018

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 8 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna

21 maja 2018

Administrator GOS

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku przy ul. Traugutta 29, o powierzchni 102 m2 w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat z przeznaczeniem na umieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej

10 maja 2018

Administrator GOS

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego na działalność gastronomiczną, na okres sezonów letnich 2018, 2019 i 2020

27 kwietnia 2018

Administrator GOS

Konkurs Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2018/2019

19 kwietnia 2018

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacji stawki czynszu na najem odcinków Nabrzeża VIII w Gdańsku przy Zielonej Bramie składającego się z trzech odcinków o długości 40 mb każdy, przeznaczonego na działalność: turystyczne przewozy pasażerskie

18 kwietnia 2018

Administrator GOS

Dzierżawa terenu plaży w Gdańsku na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych

16 kwietnia 2018

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

16 kwietnia 2018

Administrator GOS

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej z zabudowaniami położoną na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego w Gdańsku przy ul. Zawodników 1 do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

13 kwietnia 2018

Administrator GOS

Wynajem miejsca o pow. 2 m2 pod ustawienie automatów usługowych – masujących na terenie Pływalni Chełm, ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do 3 lat

29 marca 2018

Administrator GOS

Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu plaży wraz z zabudową w Gdańsku na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

14 marca 2018

Administrator GOS

Konkurs ofert na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018

2 lutego 2018

Administrator GOS

Dzierżawa wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z zabudową, na działalność sportowo-rekreacyjną na Stadionie Letnim Gdańsk oraz działalność gastronomiczną, na okres 10 lat

25 stycznia 2018

Administrator GOS

Konkurs ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie II semestru roku szkolnego 2017/2018 od 12.02.2018 do 30.06.2018

11 stycznia 2018

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w semestrze II roku szkolnego 2017/2018

10 stycznia 2018

Administrator GOS

Konkurs Ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie drugiego semestru roku szkolnego 2017/2018 od dnia 12.02 – 30.06.2018

9 grudnia 2017

Administrator GOS

Przyjmowanie ofert na dzierżawę parkingu o pow. 1500 m2 położonej w Gdańsku na terenie Kompleksu Sportowego Grunwaldzka 244 na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24.12.2017 r. na prowadzenie działalności handlowej – handel choinkami

6 grudnia 2017

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 3 lat

3 listopada 2017

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na okres od dnia 1.04.2018 roku do 27.09.2019 roku, na działalność handlowo-gastronomiczną

2 listopada 2017

Administrator GOS

Negocjacje stawki czynszu na najem wolnych jednostek basenowych na Pływalni Osowa w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej do końca roku szkolnego 2017/2018

31 października 2017

Administrator GOS

Konkurs ofert na najem jednostek basenowych na Pływalni Osowa dla klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży do końca roku szkolnego 2017/2018

13 października 2017

Administrator GOS

Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

15 września 2017

Administrator GOS

Konkurs Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie zimowego semestru szkolnego 2017/2018

4 września 2017

Administrator GOS

Oddanie w najem Lokalu Użytkowego na Stadionie Żużlowym im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku

4 sierpnia 2017

Daniel Grzybowski

Dzierżawa nieruchomości gruntowych do prowadzenia działalności gospodarczej – nauka jazdy położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku na okres do trzech lat.

4 sierpnia 2017

Administrator GOS

Najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie jednego zimowego semestru szkolnego 2017/2018 od dnia 4 września 2017 roku do dnia 29 stycznia 2018 roku.

31 lipca 2017

Daniel Grzybowski

Wynajem miejsce pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie Krytej Pływalni przy ulicy Siedleckiego 14 w Gdańsku

12 lipca 2017

Daniel Grzybowski

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę 10 mb nabrzeża w Gdańsku na okres jednego sezonu letniego – do 120 dni – w terminie od czerwca do października 2017 na prowadzenie działalności: turystyczne przewozy pasażerskie

6 czerwca 2017

Administrator GOS

Dzierżawa terenów plaż w Gdańsku na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków

17 maja 2017

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych w Pływalni Krytej przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2017/2018

10 maja 2017

Administrator GOS

Dzierżawa terenu plaży w Gdańsku do wydzierżawienia na okres od 1.07.2017 do 31.08.2017 pod ustawienie tymczasowych toalet ogólnodostępnych

2 maja 2017

Grzegorz Pawelec

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem kontenerów sanitarnych położonych przy Kąpielisku Morskim Sobieszewo i Kąpielisku Morskim Orle w Gdańsku na okres jednego sezonu letniego 2017 r.

2 maja 2017

Grzegorz Pawelec

Dzierżawa terenów plaż położonych w granicach administracyjnych Gdańska na okres sezonu letniego 2017 roku, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, sporty wodne, wypożyczalnie leżaków

14 kwietnia 2017

Grzegorz Pawelec

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem WC ogólnodostępnego w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres 3 lat

7 kwietnia 2017

Grzegorz Pawelec

Najem lokalu użytkowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku w trybie bez przetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert

24 stycznia 2017

Administrator GOS

Konkurs ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2017 r.

10 stycznia 2017

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustnej licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres 3 lat

9 stycznia 2017

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 25 lat

22 grudnia 2016

Administrator GOS

Dzierżawa miejsca pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce mola w Gdańsku Brzeźnie na okres 3 lat

9 grudnia 2016

Administrator GOS