Nowe ogłoszenia

Tytuł

Utworzono

Autor

Konkurs ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2017 r.

10 stycznia 2017

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustnej licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres 3 lat

9 stycznia 2017

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 25 lat

22 grudnia 2016

Administrator GOS

Dzierżawa miejsca pod ustawienie lunet obserwacyjnych na główce mola w Gdańsku Brzeźnie na okres 3 lat

9 grudnia 2016

Administrator GOS