Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Przystani Jachtowej Górki Zachodnie przy ul. Przełom 22, w Gdańsku, na działalność – organizacji pożytku publicznego w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sport ul. Traugutta 29 Gdańsk, do dnia 10 grudnia 2021 r., do godz. 1000

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokali –  1203,57 m2

– opis techniczny: podłącza elektryczne, wodno-kanalizacyjne,

stawka czynszu (netto) za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 1,47,- zł

Zasady najmu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Dokumentacja do pobrania (.zip 2,02 MB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie