Nowe ogłoszenia

Tytuł

Utworzono

Autor

Informacja o oddaniu w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej budynkami na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

12 kwietnia 2021

Administrator GOS

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy Kąpielisku Gdańsk Stogi, ul. Wydmy 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej budynkami do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

19 marca 2021

Administrator GOS

Nieruchomość gruntowa o pow. 414 m2 zabudowaną budynkiem o pow. 42 m2 zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich od 1.05 do 30.09.2021 i od 1.05 do 30.09.2022 r.

16 lutego 2021

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Przełom 22 w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do 2 lat

10 lutego 2021

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 3 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna

29 stycznia 2021

Administrator GOS

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku na działalność gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi na okres do 8 lat

16 grudnia 2020

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku, na działalność biurowo-usługową, na okres do 3 lat

19 listopada 2020

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność związaną z korzystaniem z mini toru do celów szkoleniowych i organizacji imprez żużlowych, na okres do 3 lat

30 października 2020

Administrator GOS

II Konkurs ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021

7 października 2020

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na prowadzenie szkoły nauki jazdy, na okres do 3 lat

30 września 2020

Administrator GOS

Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne w Pływalni Chełm przy ulicy Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do  3 lat

8 września 2020

Administrator GOS

Najem jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku oraz w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży

31 sierpnia 2020

Administrator GOS

Najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021

27 sierpnia 2020

Administrator GOS

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II

20 sierpnia 2020

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

6 sierpnia 2020

Michał Faran

Informacja o przetargu publicznym: samochody ciężarowe oraz scena mobilna

29 lipca 2020

Administrator GOS

Wynajem miejsca o pow. 2,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na okres do 3 lat

3 lipca 2020

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 180 m2 położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność magazynowo – usługową, na okres do 3 lat

2 lipca 2020

Administrator GOS

Wynajm miejsca o pow. 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na okres do 3 lat

22 czerwca 2020

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne, znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 na działalność magazynową, na okres do 3 lat

29 maja 2020

Administrator GOS

Dzierżawa powierzchni 9 m2 dachu Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1 na umieszczenie anteny telefonii komórkowej na okres do 3 lat

27 kwietnia 2020

Administrator GOS

Zaproszenie do składania podań – ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku, na okres do 3 miesięcy w sezonie letnim 2020 r. pod punkty o działalności określonej w załączonym wykazie punktów na plaży

20 kwietnia 2020

Administrator GOS

Przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego znajdującego się w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres do 3 lat

14 kwietnia 2020

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej przy Kąpielisku Gdańsk Stogi, ul. Wydmy 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej budynkami do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

6 marca 2020

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położone w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

2 marca 2020

Agnieszka Iwaniuk

Ogłoszenie dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprawie przeznaczenia w roku 2020 do oddania na krótkoterminową dzierżawę gruntu będącego własnością Skarbu Państwa położonego w Gdańsku na obszarze pasa technicznego stanowiącego teren plaż na działalność promocyjną

27 lutego 2020

Administrator GOS

Dzierżawa powierzchni 9 m2 dachu Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1 na umieszczenie anteny telefonii komórkowej na okres 3 lat.

17 lutego 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 30 znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność, biurowo-usługową, na okres do 3 lat.

17 lutego 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – pomieszczenia piwniczne, znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność magazynowo – usługową, na okres 3 lat.

27 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres 2 lat.

16 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa dwóch miejsc pod ustawienie lunet widokowych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres 3 lat.

13 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres 3 lat.

23 grudnia 2019

Agnieszka Iwaniuk

Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021

23 października 2019

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

14 października 2019

Administrator GOS

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, działka nr 6/2, obręb 716, o pow. 3123 m2 położonej na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4  w Gdańsku stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność sportowo-rekreacyjną, na okres 3 lat

14 października 2019

Administrator GOS

III Konkurs Ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

11 października 2019

Administrator GOS

II Konkurs Ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

23 września 2019

Administrator GOS

Konkurs ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku oraz w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

21 sierpnia 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020.

6 sierpnia 2019

Daniel Grzybowski

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 14 Zespół odnowy biologicznej znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na okres 3 lat

29 lipca 2019

Administrator GOS

Najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

22 lipca 2019

Administrator GOS

Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021

15 lipca 2019

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 43 Kiosk (sklepik sportowy) znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13, na okres 3 lat

10 czerwca 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm, ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

31 maja 2019

Administrator GOS

Konkurs ofert najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

28 maja 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A w Gdańsku, ul. Wartka na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego

28 maja 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia, ul. Smoleńska 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

21 maja 2019

Administrator GOS

GOS przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – teren plaży w Gdańsku na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2019-2021 r.

20 maja 2019

Administrator GOS

Dzierżawa plaży w Gdańsku na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych

16 maja 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A położonego w Gdańsku, przy ul. Wartkiej na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego

15 kwietnia 2019

Administrator GOS