Nowe ogłoszenia

Tytuł

Utworzono

Autor

Informacja o przetargu publicznym: samochody ciężarowe oraz scena mobilna

29 lipca 2020

Administrator GOS

Wynajem miejsca o pow. 2,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na okres do 3 lat

3 lipca 2020

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 180 m2 położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność magazynowo – usługową, na okres do 3 lat

2 lipca 2020

Administrator GOS

Wynajm miejsca o pow. 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na okres do 3 lat

22 czerwca 2020

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr 021 – pomieszczenie piwniczne, znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 na działalność magazynową, na okres do 3 lat

29 maja 2020

Administrator GOS

Dzierżawa powierzchni 9 m2 dachu Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1 na umieszczenie anteny telefonii komórkowej na okres do 3 lat

27 kwietnia 2020

Administrator GOS

Zaproszenie do składania podań – ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku, na okres do 3 miesięcy w sezonie letnim 2020 r. pod punkty o działalności określonej w załączonym wykazie punktów na plaży

20 kwietnia 2020

Administrator GOS

Przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego znajdującego się w Pawilonie P-II przy kąpielisku Molo Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa w Gdańsku na okres do 3 lat

14 kwietnia 2020

Administrator GOS

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej przy Kąpielisku Gdańsk Stogi, ul. Wydmy 1 w Gdańsku wraz z posadowionymi na niej budynkami do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

6 marca 2020

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położone w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

2 marca 2020

Agnieszka Iwaniuk

Ogłoszenie dyrektora Gdańskiego Ośrodka Sportu w sprawie przeznaczenia w roku 2020 do oddania na krótkoterminową dzierżawę gruntu będącego własnością Skarbu Państwa położonego w Gdańsku na obszarze pasa technicznego stanowiącego teren plaż na działalność promocyjną

27 lutego 2020

Administrator GOS

Dzierżawa powierzchni 9 m2 dachu Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1 na umieszczenie anteny telefonii komórkowej na okres 3 lat.

17 lutego 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 30 znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność, biurowo-usługową, na okres do 3 lat.

17 lutego 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego – pomieszczenia piwniczne, znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność magazynowo – usługową, na okres 3 lat.

27 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na działalność sportowo-szkoleniową, na okres 2 lat.

16 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa dwóch miejsc pod ustawienie lunet widokowych na główce Mola w Gdańsku Brzeźnie, działka 1/12, obręb 22, na okres 3 lat.

13 stycznia 2020

Agnieszka Iwaniuk

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem komunalnego lokalu użytkowego Nr 46 Bar – kawiarnia znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk przeznaczonego na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres 3 lat.

23 grudnia 2019

Agnieszka Iwaniuk

Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz w roku szkolnym 2020/2021

23 października 2019

Agnieszka Iwaniuk

Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

14 października 2019

Administrator GOS

Dzierżawa części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, działka nr 6/2, obręb 716, o pow. 3123 m2 położonej na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4  w Gdańsku stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność sportowo-rekreacyjną, na okres 3 lat

14 października 2019

Administrator GOS

III Konkurs Ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

11 października 2019

Administrator GOS

II Konkurs Ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

23 września 2019

Administrator GOS

Konkurs ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku oraz w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020

21 sierpnia 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020.

6 sierpnia 2019

Daniel Grzybowski

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 14 Zespół odnowy biologicznej znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na okres 3 lat

29 lipca 2019

Administrator GOS

Najem wolnych jednostek basenowych na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

22 lipca 2019

Administrator GOS

Najem wolnych jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021

15 lipca 2019

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 43 Kiosk (sklepik sportowy) znajdującego się w Pływalni Chełm w Gdańsku przy ul. Chałubińskiego 13, na okres 3 lat

10 czerwca 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm, ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

31 maja 2019

Administrator GOS

Konkurs ofert najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2019/2020 od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

28 maja 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A w Gdańsku, ul. Wartka na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego

28 maja 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia, ul. Smoleńska 6/8 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

21 maja 2019

Administrator GOS

GOS przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – teren plaży w Gdańsku na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2019-2021 r.

20 maja 2019

Administrator GOS

Dzierżawa plaży w Gdańsku na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych

16 maja 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża VIII-A położonego w Gdańsku, przy ul. Wartkiej na okres 3 lat przeznaczonego na cumowanie jednostki pływającej i prowadzenie na niej działalności handlowo-gastronomicznej bez prawa do ustawienia ogródka gastronomicznego

15 kwietnia 2019

Administrator GOS

Dzierżawa części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową w Gdańsku przy wejściach na plażę nr 46, 48, 50, 63, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres 3 lat

4 kwietnia 2019

Administrator GOS

Dzierżawa miejsca o pow. 3,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych przy Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Brzeźno ul. Jantarowa 1 w Gdańsku, na okres 3 lat

28 marca 2019

Administrator GOS

Dzierżawa miejsca o pow. 3,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych przy Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi ul. Wydmy 1 w Gdańsku, na okres do 3 lat

28 marca 2019

Administrator GOS

Wykaz nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych

25 marca 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokali użytkowych przeznaczonych na obsługę Terminalu Pasażerskiego – dwie kasy biletowe oraz szalet ogólnodostępny, położonych przy ul. Długie Pobrzeże w Gdańsku, na okres 10 lat

21 marca 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych na niecce dużej i nieckach małych Nr 1 i 2 w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022

15 marca 2019

Administrator GOS

Wynajem miejsca o pow. 2,5 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres trzech lat

15 marca 2019

Administrator GOS

Oferta krótkoterminowej dzierżawy plaż w Gdańsku na działalność promocyjną

8 marca 2019

Administrator GOS

Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do 3 lat

26 lutego 2019

Administrator GOS

Najem jednostek basenowych w Pływalni Orunia w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

25 lutego 2019

Administrator GOS

Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego przy Kąpielisku Morskim Gdańsk Stogi ul. Wydmy 1 na okres do 3 lat

29 stycznia 2019

Administrator GOS

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku na działalność gastronomiczną, na okres do 9 lat

14 stycznia 2019

Administrator GOS

GOS przeznacza do wynajęcia miejsce o powierzchni 3 m² pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Orunia przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku, na I piętrze, na okres do 3 lat

17 grudnia 2018

Administrator GOS

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 2542 m2, położonej na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29przeznaczonej na parking samochodowy, na okres do 10 lat

11 grudnia 2018

Administrator GOS

Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego znajdującego się na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, na prowadzenie działalności związanej ze sportem na okres do 3 lat

27 listopada 2018

Administrator GOS