Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną, handlową, gastronomiczną oraz wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego, w okresie sezonów letnich 2024-2026.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

 6,60 zł/m2/mc netto   – na działalność sportowo-rekreacyjną oraz wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego

19,78 zł/m2/mc netto – na działalność handlową

– 22,96 zł/ m2/mc netto – na działalność gastronomiczną niezabudowaną

Wadium w wysokości:

1780,20 zł na pkt 36/1, 7/1, 16/1

1.980,00 zł na pkt 73/1, 58/1, 46/2, 26/1, 26/2, 16/2, 7/2

3.366,00 zł na pkt 7/3

5.940,00 zł na pkt 69/1, 16/3, 11/1

5.346,00 zł na pkt 36/2

34.440,00 zł na pkt 72/1

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę plaży pkt Nr…..” .

Termin i miejsce przetargu: 29 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 1000.

 

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.

W związku z ogłoszeniem dotyczącym dzierżawy punktów na plaży, pragniemy poinformować, że sezon dzierżawny trwa od 1 maja do 30 września.

dokumenty do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie