Dialog Techniczny

Tytuł

Utworzono

Autor

Wypracowanie założeń i wytycznych do opracowania kompleksowego narzędzia informatycznego do obsługi procesów realizowanych w Gdańskim Ośrodku Sportu w obszarze organizacyjno-administracyjnym, finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, zamówień publicznych, usług oraz logistyki i zaopatrzenia

2 listopada 2018

Piotr Ruta