Gdański Ośrodek Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

niniejszym informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny,o którym mowa w art. 31a. do 31d. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986).

*AKTUALIZACJA: 21.12.2018
Protokół z przeprowadzenia Dialogu Technicznego

Przedmiotem dialogu technicznego jest wypracowanie założeń i wytycznych do opracowania kompleksowego narzędzia informatycznego do obsługi procesów realizowanych w Gdańskim Ośrodku Sportu w obszarze organizacyjno-administracyjnym, finansowo-księgowym, kadrowo-płacowym, zamówień publicznych, usług oraz logistyki i zaopatrzenia.
Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie funkcjonowania i wdrażania kompleksowych narzędzi informatycznych do obsługi procesów w firmie, a także zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, warunki umowy).
Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest akceptacja Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego oraz złożenie Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym.
Termin składania zgłoszeń: 13.11.2018 godz. 12:00.
Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dialogtechniczny@sportgdansk.pl.
Szczegółowe informacje, dostępne są na stronie internetowej www.sportgdansk.pl w zakładce Zamówienia – Dialog Techniczny.
* DOKUMENTY  DO POBRANIA:
1) Regulamin Dialogu Technicznego (.pdf 3,176 MB)
2) Wzór zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym (.pdf 654 kb)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie