Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

Ogłasza licytację elektroniczną wolnych jednostek basenowych w Pływalni Osowa w Gdańsku przy ul. Siedleckiego 14, na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

Minimalna stawka za jednostkę basenową wynosi:

– 2 x 40 minut w tygodniu w czwartki – 1.008,00 zł netto,

Wadium w wysokości: 6.000,- zł, należy wnieść w formie pieniężnej, poprzez szybką płatność PayU za pomocą swojego banku.

Rozpoczęcie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 14 czerwca 2024r. o godz. 11:00 zakończenie licytacji pierwszej jednostki odbędzie się dnia 21 czerwca 2024r. o godz. 11:00, a każde rozpoczęcie oraz zakończenie kolejnych jednostek odbywać się będzie co 10 minut.

Na stronie https://licytacjebip.sportgdansk.pl/ będą widoczne dokładne godziny i minuty trwania licytacji jednostek.

Warunki licytacji jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień udziela się w siedzibie Wynajmującego:

  1. a) w sprawach dotyczących warunków umowy w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51,
  2. b) w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu wyjaśnień udziela Dział IT e-mail: licytacjebip@sportgdansk.pl.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez wskazania przyczyny.

 

dokumenty do pobrania

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie