Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza do użyczenia nieruchomość gruntową położoną przy
ul. Borkowskiej w Gdańsku, o powierzchni 787772 m2 na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla Gdańskiego Auto Moto Klubu w Gdańsku

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje do wglądu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

 

dokumenty do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie