WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

 

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz
z kortami tenisowymi położonej na działce nr 584/3 obręb 12 przy ul. Abrahama 36,
80-307 Gdańsk, o łącznej powierzchni 2796 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową
z zakresu sportu i rekreacji, na okres 25 lat.

 

Minimalna stawka czynszu za m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

0,53 zł za m2/ rok (netto)

 

Termin i miejsce przetargu: 11 marca 2024 r. godz. 10:00 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

 

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ul. Traugutta 29
do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 10:00.

 

 

Wadium w wysokości 1.000,00 zł należy wnieść przelewem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

 

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

 

Zawarcie umowy nastąpi w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Przetargu.

Wykaz dokumentów dostępny jest na stronie

 

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Dyrektor może odwołać Przetarg z ważnych powodów, podając niezwłocznie informację
o odwołaniu Przetargu i jego przyczynach do publicznej wiadomości.

dokumenty do pobrania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie