Informacja o przeznaczeniu wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego w okresie sezonów letnich 2021-2023

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego w okresie sezonów letnich 2021-2023.

Minimalne stawka czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

 3,97 zł/m2/mc netto – na działalność sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego

11,89 zł/m2/mc netto – na działalność handlową

Wadium w wysokości:

5955,- zł na pkt 26/3

3573, -zł na pkt 69/1, 66/1, 36/1

2382,- zł na pkt 7/1

1191,- zł na pkt 73/1, 58/1, 50/4, 47/1, 46/2, 26/1,11/2, 7/2

1070,- zł na pkt 16/3

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę plaży pkt Nr…..”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 10 maja 2021r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.