Przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność związaną z korzystaniem z mini toru do celów szkoleniowych i organizacji imprez żużlowych, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, na działalność związaną z korzystaniem z mini toru do celów szkoleniowych i organizacji imprez żużlowych, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

Termin i miejsce licytacji: 20 listopada 2020 r., godz. 1100 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 22 m2

– opis techniczny: instalacja elektryczna, brak przyłączy wodno-kanalizacyjnych i co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 29,42 zł.

Wadium w wysokości:1.942 ,- zł  należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.