Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki na najem lokalu użytkowego – WC ogólnodostępnego przy Kąpielisku Morskim Gdańsk Stogi ul. Wydmy 1 na okres do 3 lat.

 

– właściciel lokalu          –           Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu  –           Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Termin i miejsce licytacji: 01 marca 2022 r.  godz. 10:00 w Gdańsku, ul. Traugutta 29, pokój nr 12

Lokal – WC ogólnodostępny zajmuje dotychczasowy najemca Arkadiusz Boruszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Prywatna „SWC” Arkadiusz Boruszewski ” 83-400 Kościerzyna Młyńska 14C, posiadający pierwszeństwo przed przedmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

– powierzchnia użytkowa – 87,59 m2

– opis techniczny: podłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne.

Stawka czynszu netto do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  31,09 zł.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w wysokości 8.170,00 zł należy wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed przetargiem.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (1,81 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie