Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – strzelnica znajdującego się na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-szkoleniowej, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu             –           Gmina Miasta Gdańsk

– administrator lokalu     –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji : 17 luty 2022 r., godz. 1000  Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje Stowarzyszenie „Klub Strzelających Inaczej KSI”,   81-113 Gdynia, ul. Zielona 19F/10, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa – 537  m2,  kubatura 3002,20 m3
  – opis techniczny: instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefoniczna, alarmowa

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi : 10,57

 Wadium w wysokości: 17.029,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. NR 46124012681111001038604109

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (1,41 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie