Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

 

informuje, że przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe położone na terenie Przystani Górki Zachodnie przy ul. Przełom 22 w Gdańsku, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Pisemne oferty na dzierżawę gruntów należy składać w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk do dnia 31 grudnia 2021r. do godz. 1000

Formularz oferty wraz ze wzorem umowy dostępne są na stronie www.sportgdansk.pl.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty, Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będą stawki czynszu określone w wykazie.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżawy GOS, pod tel. 58 524 18 51 lub tel. 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie