Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 46, 48, 50, 63, na działalność obsługi toalet publicznych, na okres do 3 lat.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2/miesiąc gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

 Wejście na plażę Nr 46, Nr 48 i Nr 50

– 3,97 zł netto w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09

– 1,97 zł netto w okresie od dnia 01.10 do dnia 30.04

 Wejście na plażę Nr 63

– 3,97 zł netto w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09

– 3,04 zł netto w okresie od dnia 01.10 do dnia 30.04

Wadium w wysokości 1.000,- zł na każdy numer wejścia na plażę, należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty: „Nieruchomość przy wejściu na plażę Nr ……”.

 Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 14 kwietnia 2022 r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania postępowania
na dzierżawę Nieruchomości bez wskazywania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (3,40MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie