Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na prowadzenie szkoły nauki jazdy, na okres do 3 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową położoną na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na prowadzenie szkoły nauki  jazdy, na okres do 3 lat

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/m-c  bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 1,91 zł.

Wadium w wysokości: 4.676,44 zł  – należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr

46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości ”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 21 października 2020 r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.