Najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Minimalna stawka najmu wynosi:

– za jednostkę basenową (2 x 40 minut) od poniedziałku do piątku – 840,00 zł netto bez podatku VAT

– za jednostkę basenową (3 x 40 minut) sobota, niedziela – 1260,00- zł netto bez podatku VAT.

Wadium w wysokości: 5.000,- zł     

należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem Oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 1000.

Warunki najmu jednostek basenowych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania Warunków najmu bez wskazania przyczyny.


Dokumentacja do pobrania (.zip 2,1 MB)