Nieruchomość gruntowa o pow. 414 m2 zabudowaną budynkiem o pow. 42 m2 zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich od 1.05 do 30.09.2021 i od 1.05 do 30.09.2022 r.

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową o powierzchni 414 m2 zabudowaną budynkiem o powierzchni 42 m2 zlokalizowaną w rejonie Falochronu Zachodniego na części działki nr 74/4 oraz 74/5 obręb 46 w Gdańsku, na działalność gastronomiczną, na okres dwóch sezonów letnich od dnia 1 maja do dnia 30 września 2021 i od 1 maja do 30 września 2022 roku.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

9,61 zł za 1 m2/mc (netto)  –  za nieruchomość gruntową zabudowaną

– 1,91 zł za 1 m2/mc (netto)  –  za nieruchomość gruntową niezabudowaną.

Wadium w wysokości:

3 342,42 zł – należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia  9 marca 2021 r. do godz. 1000.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.