Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego oraz sauny, w okresie sezonów letnich 2022-2024.

 

Minimalne stawki czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

 4,17 zł/m2/mc netto – na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego oraz sauny.

Wadium w wysokości:

  • 6255,00 zł na pkt 74/1
  • 5630,00 zł na pkt 50/3
  • 3753,00 zł na pkt 36/1
  • 2502,00 zł na pkt 7/1
  • 1251,00 zł na pkt 49/1, 47/1, 46/2, 26/2,16/2,11/2, 7/2

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę plaży pkt Nr…..” .

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 6 maja 2022 r. do godz. 1000.


Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14),
tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (89,6 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie