Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 3 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna.

– właściciel nabrzeża             –     Gmina Miasta Gdańska

– administrator nabrzeża     –      Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29

Nabrzeże A1-2

  1. długość nabrzeża – 20 mb
  2. opis techniczny Nabrzeża: nieuzbrojone w prąd i wodę, brak instalacji odwodnieniowej, wyposażone w stalową barierkę, zdatne do eksploatacji.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień  bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  1,50   Wysokość wadium: 2.760 zł

Termin i miejsce licytacji: 22 lutego 2022 roku godz. 10:00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu, drugi przetarg może być przeprowadzony po upływie 7 dni od daty wyznaczonej na licytację stawki czynszu w pierwszym przetargu.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy, (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (10,5 MB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie