Informacja o przeznaczeniu nieruchomości gruntowej położonej na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomość gruntową położoną na terenie Kompleksu Sportowego Traugutta przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje do wglądu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy
ul. Traugutta 29 w Gdańsku (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.