Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową położoną w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości wywieszony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz zamieszczony na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Projekt umowy oraz dodatkowe informacje do wglądu w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu.


Dokumentacja do pobrania (.zip 272 KB)