Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w  Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu             –           Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu     –           Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

Termin i miejsce licytacji: 22 kwietnia 2022 r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Robert Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIRANIA PRINCE ROBERT PAWŁOWSKI, Gdańsk posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

 

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa  – 11 m2,

– opis techniczny: podłączenie energetyczne, brak ogrzewania.

Stawka czynszu (netto ) do licytacji za 1 m2 /m-c  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 31,09 zł.

Wadium w wysokości 1026,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania (634 KB.zip)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie