Przyjmowanie ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku Jelitkowie przy wejściu Nr 74, na okres od 1.07.2021 r. do 30.09.2021 r. pod  prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, polegającej na ustawieniu trampolin i placów zabaw z drewna lub tworzywa sztucznego

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

zaprasza do składania podań – ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku Jelitkowie przy wejściu Nr 74, na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia  30 września 2021 r. pod  prowadzenie działalności  sportowo – rekreacyjnej, polegającej na ustawieniu trampolin i placów zabaw z drewna lub tworzywa sztucznego.

Oferty należy przesłać drogą e-mailową na adres: dzierzawa74@sportgdansk.pl w terminie od dnia 18 czerwca do dnia 25 czerwca 2021r. do godziny 10:00.

W załączeniu: Opis punktu przeznaczonego pod dzierżawę wraz z projektem umowy i wzór oferty.

O wyborze Oferty decydować będzie Oferta korzystniejsza. Kryterium wyboru Oferty stanowi wysokość oferowanego czynszu dzierżawy (czynsz netto – bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych) za sezon letni. Umowa zawarta zostanie z Oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy za sezon.

W przypadku złożenia równorzędnych Ofert. Komisja przeprowadzi negocjacje z Oferentami, którzy złożyli takie Oferty. Przedmiotem negocjacji będzie wysokość czynszu. Umowa jest zawierana z podmiotem, który zaoferuj najwyższy czynsz dzierżawy netto.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących dzierżawy oraz umowy dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżaw GOS, pod tel. 517 806 589 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Dokumentacja do pobrania (.zip 888 KB)