Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524 18 51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego Nr 001 Siłownia, znajdującego się na terenie Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej związanej ze sportem i rekreacją, na okres do 3 lat.

 

– właściciel lokalu             –             Gmina Gdańsk

– administrator lokalu       –             Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk.

 

Termin i miejsce licytacji : 28 grudnia 2021 r., godz. 1030  80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Dariusz Borcowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „STUDIO SYLWETKI FORFIT „ Dariusz Borcowski, Gdańsk, posiadający pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

dokumentacja do pobrania

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa  – 262,40 m2,  kubatura 813,44 m3

– opis techniczny: podłączenie energetyczne, wodne i kanalizacyjne, co, wc, szatnia, natryski.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2 /mc  powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  29,42 zł.

 

Wadium w wysokości 23 160 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-807 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589,
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie