Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku na działalność gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi na okres do 8 lat

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi na okres do 8 lat.

Termin i miejsce przetargu: 14 stycznia 2021 r. godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, przy ul. Traugutta 29 do dnia 11 stycznia 2021r. do godz. 1000.

Wywoławcze stawki czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

– 25,65 zł/m2/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości zabudowanej,

12,85 zł/m²/mc – na działalność gastronomiczną prowadzoną na nieruchomości niezabudowanej,

– 3,84 zł/m2/mc – na działalność sportowo rekreacyjną – ustawienie dmuchanych/ drewnianych placów zabaw, trampolin, wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego

Wadium w wysokości 40.000,- zł na każdy punkt, należy wnieść przelewem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 w terminie 3 dni przed wyznaczoną datą i godziną przetargu.

Regulamin przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami umieszczony jest na tablicach ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.