Publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 3 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do uczestnictwa w publicznym przetargu ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2 położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim, na okres do 3 lat przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna.

– właściciel nabrzeża – Gmina Miasta Gdańska

– administrator nabrzeża – Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29

Nabrzeże A1-2

  1. długość nabrzeża – 20 mb
  2. opis techniczny Nabrzeża: nieuzbrojone w prąd i wodę, brak instalacji odwodnieniowej, wyposażone w stalową barierkę, zdatne do eksploatacji.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 mb/dzień  bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi  1,50,-

Wysokość wadium: 2.760,- zł

Termin i miejsce licytacji: 19 lutego 2021 roku godz. 10:00, Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Wadium należy wpłacić przed przetargiem na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej  www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia pierwszego publicznego ograniczonego przetargu, drugi przetarg może być przeprowadzony po upływie 7 dni od daty wyznaczonej na licytację stawki czynszu w pierwszym przetargu.

Informacji  dotyczących postępowania udziela Dział Najmu i Dzierżaw GOS adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (pokój Nr 14),  tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.