Rozstrzygnięte postępowania

Tytuł

Utworzono

Autor

Wyniki Konkursu Ofert na najem godzin publicznych na Kompleksie Piłkarskim przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej

9 lutego 2016

Daniel Grzybowski