Wynik rozpatrzenia ofert w dniu 10 grudnia 2021 r. na najem lokali użytkowych znajdujących się na terenie Przystani Górki Zachodnie przy ul. Przełom 22 w Gdańsku w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na najem w/w lokali użytkowych oferta złożona przez JACHTKLUB STOCZNI GDAŃSKIEJ, ul. Przełom 22, 80-643 Gdańsk ze stawką 1,47 zł za 1m2/m-c netto zawiera wszystkie informacje oraz dokumenty określone w Zasadach wynajmu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert i została przyjęta do zawarcia umowy na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do 9 września 2022 roku.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie