Wynik konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, na okres do 3 lat

Wynik konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 19 sierpnia 2021 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku, do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę złożoną przez Krzysztofa Gałka, prowadzącego działalność pod firmą:

FHU AUTOM KRZYSZTOF GAŁKA Gdańsk, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto: 13,55 zł.