Wynik przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych – terenu plaży w Gdańsku na działalność gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi na okres do 8 lat

Wyniki z przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność gastronomiczną, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi, na okres do 8 lat.

Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 18 stycznia 2021 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy najkorzystniejsze Oferty:

Na punkt Nr 78/2:

Oferta Nr 2 – złożona przez Adama Tetyka, prowadzący działalność pod firmą UNITET Adam Tetyk, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 52.200,- zł netto i okresem dzierżawy od 01 maja do 15 września w latach 2021 – 2027.

Na punkt Nr 75/1:

Oferta Nr 2 – złożona przez Katarzynę Goluch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KATEGO Katarzyna Goluch, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 117.555,- zł netto i okresem dzierżawy od 01 maja do 30 września w latach 2021 – 2027.