Wynik konkursu ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 24 lipca 2020 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez VEMAT AUTOMATY ŻYWNOŚCIOWE Mateusz Mazur – Poznań, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto w wysokości 21,30 zł (słowie: dwadzieścia jeden złotych 30/100).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie