Wynik Konkursu na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku na prowadzenie aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021

Wynik Konkursu ofert na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 17 września 2020 r. złożonych w GOS na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku, do zawarcia umów najmu zostały wybrane niżej wymienione podmioty:

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 8 im. Jana Pawła II, ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk – w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX SIEDLCE GDAŃSK – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

W/w Oferenci, zostali zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu (od poniedziałku do piątku).