Wynik rozpatrzenia ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 1224,20 m2 położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, na prowadzenie szkoły nauki jazdy na okres do 3 lat

Wynik rozpatrzenia ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 1224,20 m2 stanowiącej odpowiednio część działki nr 92/4, 92/5 i 92/6 obręb 91, położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, na prowadzenie szkoły nauki jazdy na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 21 października 2020 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 1224,20 m2, położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1, 80-729 Gdańsk, na prowadzenie szkoły nauki jazdy na okres do 3 lat, do zawarcia umowy dzierżawy wybrano ofertę złożoną przez firmę Ośrodek Szkolenia Kierowców AS Izabela Dymkowska w Gdańsku, ze stawką czynszu w wysokości 1,92 zł za 1 m2/m-c netto.