Wynik konkursu ofert na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży

Wynik konkursu ofert na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.0

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 27 sierpnia 2020 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych na niecce dużej w Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, do zawarcia umowy najmu wybrano niżej wymieniony podmiot:

Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk, ul. Rajska 4b/1, 80-850 Gdańsk (Oferta Nr 1)

  • poniedziałek godz.  5:40-7:00
  • wtorek godz. 5:40-7:00
  • środa godz. 5:40-7:00
  • czwartek godz. 5:40-7:00
  • piątek godz. 5:40-7:00