Wynik z negocjacji stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Przełom 22, Gdańsk – Górki Zachodnie, na okres do 2 lat

W dniu 18 marca 2021 roku w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29 w Gdańsku przeprowadzono negocjacje stawek czynszu na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do 2 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po negocjacjach do zawarcia umowy wybrano ofertę złożoną przez Krystiana Szypka ze stawkami 2,38 zł 1m2/mc za nieruchomość gruntową zabudowaną na działalność usługową, 0,52 zł 1m2/rok za nieruchomość gruntową niezabudowaną na działalność sportowo-rekreacyjną i czynszem dzierżawy w wysokości 3 152,81 zł netto.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie