Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu od 30 czerwca 2021 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem jednostek basenowych w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  1. TC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pegaza 32, 80-299 Gdańsk:

wtorek                         godz.  19:20-20:40      stawka – 1 356,00 zł

czwartek                      godz.  19:20-20:40      stawka – 1 356,00 zł

  1. Krystyna Bołgin, ul. Wzgórze Bernadowo 264A/3, 81-583 Gdynia, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Bołgin ALFA SZKÓŁKA PŁYWACKA, ul. Wzgórze Bernadowo 264A/3, 81-583 Gdynia:

wtorek                         godz.  17:20-18:40      stawka – 1 466,60 zł

  1. ZARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bogusława 60,
    80-209 Chwaszczyno:

niedziela                      godz.   9:00-11:00       stawka – 1 502,00 zł

niedziela                      godz. 11:00-13:00       stawka – 1 502,00 zł

  1. STOWARZYSZENIE „ACTIVE WAY”, ul. Antoniego Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk:

poniedziałek                 godz.  17:20-18:40      stawka – 1 364,40 zł

poniedziałek                 godz.  19:20-20:40      stawka – 1 264,40 zł

            środa                           godz.  17:20-18:40      stawka – 1 364,40 zł

środa                           godz.  19:20-20:40      stawka – 1 264,40 zł

piątek                          godz.  17:20-18:40      stawka – 1 264,40 zł

piątek                          godz.  19:20-20:40      stawka – 1 264,40 zł

  1. Piotr Trojanowski, ul. Olsztyńska 3C/130, 80-395 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Trojanowski CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE AQUA, ul. Olsztyńska 3C/130, 80-395 Gdańsk:

czwartek                      godz.  17:20-18:40      stawka – 1 420,30 zł

sobota                         godz.  11:00-13:00      stawka – 1 680,00 zł