Wyniki rozpatrzenia ofert na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego w okresie sezonów letnich 2021 – 2023.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 15 lipca 2021 roku na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego w okresie sezonów letnich 2021 – 2023, do zawarcia umów dzierżawy wybrano najkorzystniejsze oferty na:

 Punkt Nr 16/3

OFERTA Nr 1 – złożona przez Dorotę Żmudzińską, prowadzącą firmę pod nazwą DD Gastro D. Żmudzińska, D. Kubiciel S.C., ul. Boguckiego 63, 80-690 Gdańsk, na działalność handlową z czynszem dzierżawy za jeden sezon 9 270,00 zł netto

Punkt Nr 58/1

OFERTA Nr 3 – złożona przez Jarosława Sadeckiego, WATTS PREMIER TECHNOLOGIES POLAND Sp. z o.o., ul. Długie Ogrody 21, 80-754 Gdańsk, na działalność sportowo-rekreacyjną: wypożyczalnia sprzętu wodnego z czynszem dzierżawy za jeden sezon 2 415,00 zł netto