Wyniki rozpatrzenia ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego w okresie sezonów letnich 2021 – 2023

Wyniki rozpatrzenia ofert na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego w okresie sezonów letnich 2021 – 2023.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 10 maja 2021 roku na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną: sauny, wypożyczalnie sprzętu plażowego i wodnego w okresie sezonów letnich 2021 – 2023, do zawarcia umów dzierżawy wybrano najkorzystniejsze oferty na:

Punkt Nr 73/1:

OFERTA Nr 9 – złożona przez Barbarę Florek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PHU BARBARA FLOREK, ul. Oficerska 21, 81-548 Gdynia, na działalność: wypożyczalnia leżaków i sprzętu plażowego z czynszem za jeden sezon 3.600,00- zł netto

Punkt Nr 69/1:

OFERTA Nr 1 – złożona przez Wojciecha Kazimierza Czyża, Tomasza Grocha, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą FONOMANIA Sp. z o.o., ul. Andrzeja Huenefelda 32/11,

80-180 Gdańsk, na działalność sportowo-rekreacyjną, i wypożyczalnie leżaków z czynszem za jeden sezon 14.010,00- zł netto

Punkt Nr 66/1:

OFERTA Nr 4 – złożona przez Bożenę Kulma prowadzącą  działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-BIM  Bożena Kulma, ul. Mehoffera 68C/10, 03-131 Warszawa, na działalność wypożyczalnie leżaków i sprzętu plażowego z czynszem dzierżawy za jeden sezon 3.900,00- zł netto

Punkt Nr 26/1

OFERTA Nr 2 – złożona przez Jarosława Walczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU I TRANSPORT WODNY „ATAGA” Jarosław Walczak, ul. Wydmy 1, 80-656  Gdańsk, na działalność wypożyczalnia leżaków z czynszem dzierżawy za jeden sezon 2.500,00- zł netto

Punkt Nr 16/3

OFERTA Nr 12 – złożona przez Marka Wiosnę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Gastronomiczna MAGAR Marek Wiosna, ul. Zacisze 8/21, 82-300 Elbląg, na działalność handlową z czynszem dzierżawy za jeden sezon 13.875,00- zł netto