Informacja dot. postępowania na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Przełom 22 w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym do 2 lat

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu informuje, że odstępuje od przeprowadzenia ogłoszonego postępowania w trybie bezprzetargowym w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę położonej przy ul. Przełom 22 w Gdańsku z posadowionym na niej budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą – nabrzeża i pomosty, na czas oznaczony. Umieszczonej w wykazie w dniu 10.02.2021 r. w stosunku, do której pojawiły się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury formalno-prawnej, uzasadniającej konieczność jej wycofania.