Wyniki konkursu ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku, przy wejściach na plażę Nr 75, 78 na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuję, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 01 kwietnia 2020 roku, złożonych w GOS na dzierżawę części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat, do zawarcia umów dzierżawy wybrano niżej wymienione podmioty:

Wejście na plażę Nr 75

Paweł Glanert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PABLO” Paweł Glanert w Gdańsku z miesięczną stawką czynszu w wysokości: 19,69 zł za 1m2/mc netto.

Wejście na plażę Nr 78

Paweł Glanert, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „PABLO” Paweł Glanert w Gdańsku z miesięczną stawką czynszu w wysokości: 16,99 zł za 1m2/mc netto.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie