Wynik II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się w Pływalni Chełm, 80-807 Gdańsk przy ul. Chałubińskiego 13, na okres do 3 lat

Wynik II przetargu publicznego ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 31 znajdującego się w Pływalni Chełm,
80-807 Gdańsk przy ul. Chałubińskiego 13, na okres do 3 lat.

W dniu 17 grudnia 2020 roku odbył się II przetarg publiczny ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem lokalu użytkowego pomieszczenia Nr 31 znajdującego się w Pływalni Chełm, 80-807 Gdańsk przy ul. Chałubińskiego 13, na okres do 3 lat i zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Najem lokalu zostanie zaproponowany dotychczasowemu najemcy Ośrodek Szkolenia Kierowców Piąty Bieg Mikołaj Cimaszkiewicz za czynsz obliczony z zastosowaniem 50% stawki bazowej zaokrąglonej w górę do pełnego złotego czyli 15,- zł netto za 1 m²/mc, zgodnie z § 5 ust.7 Uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.