Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 14 lipca 2020 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych oraz dozownika wody pitnej w Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku do zawarcia umowy najmu wybrano ofertę korzystniejszą złożoną przez CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z o.o.- Bielsko-Biała, ze stawką dzienną czynszu najmu za 1m² netto w wysokości 18,63 zł (słownie: osiemnaście złotych 63/100)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie