Wynik II Konkursu ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021

Wynik II Konkursu ofert na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 14 października 2020 r. złożonych w GOS na najem wolnych godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie roku szkolnego 2020/2021 od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 roku, do zawarcia umowy najmu został wybrany niżej wymieniony podmiot

XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk, w łącznej ilości 20 jednostek części boiska według niżej wymienionego wykazu:

  • poniedziałek w godz. 12:30-15:30 I i II część boiska – 4 jednostki
  • wtorek w godz. 12:30-15:30 I i II część boiska – 4 jednostki
  • środa w godz. 12:30-15:30 I i II część boiska – 4 jednostki
  • czwartek w godz. 12:30-15:30 I i II część boiska – 4 jednostki
  • piątek w godz. 12:30-15:30 I i II część boiska – 4 jednostki