Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu od 21 lipca 2021 roku, złożonych w Gdańskim Ośrodku Sportu na najem jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, do zawarcia umów najmu wybrano niżej wymienione podmioty:

  1. Małgorzata Kozaka, ul. Kościuszki 73/8, 80-421 Gdańsk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPORT FUN MAŁGORZATA KOZAKA, ul. Kościuszki 73/8, 80-421 Gdańsk,

(Oferta Nr 1)

poniedziałek     godz.  17:20-18:40 stawka – 1 411,00 zł

 2. Krzysztof Rybarczyk, ul. Hoża 9 C/14, 80-628 Gdańsk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Ribas Krzysztof Rybarczyk, ul. Hoża 9 C/14, 80-628 Gdańsk (Oferta Nr 2);

poniedziałek     godz.  19:20-20:40 stawka – 1 282,12 zł

wtorek             godz.  17:20-18:40 stawka – 1 471,10 zł

wtorek            godz.  19:20-20:40 stawka – 1 362,12 zł

środa               godz.  17:20-18:40 stawka – 912,25 zł

czwartek          godz.  17:20-18:40 stawka – 1 471,10 zł

czwartek          godz.  19:20-20:40 stawka – 1 362,12 zł

piątek              godz.  17:20-18:40 stawka – 842,30 zł

piątek              godz.  19:20-20:40 stawka – 842,30 zł

sobota             godz.    9:00-11:00 stawka – 1 683,50 zł

sobota             godz.  11:00-13:00 stawka – 1 683,50 zł

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie