Przetarg pisemny nieograniczony odbył się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, pokój nr 12, w dniu 24 stycznia 2022 roku o godz. 10:00. Składał się z części jawnej i niejawnej. Przetarg został zamknięty w dniu 25 stycznia 2022 roku, z chwilą podpisania protokołu.

W oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria Komisja przetargowa wybrała do zawarcia umowy dzierżawy najkorzystniejszą Ofertę:

 Punkt Nr 78/2:

Oferta Nr 3 – złożona przez Mateusza Duma, prowadzącego działalność pod firmą DUMPUK Mateusz Duma, Gdańsk, z zaoferowanym czynszem dzierżawy za jeden sezon w wysokości 70.536 zł netto i okresem dzierżawy od 01 maja do 31 sierpnia w latach 2022 – 2027.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie