Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku rozpatrzono złożoną ofertę na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie Przystani Górki Zachodnie przy
ul Przełom 22 w Gdańsku, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. Z uwagi na fakt,
iż złożona oferta nie spełniała kryteriów nie została wybrana do zawarcia umowy.

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie