Wynik publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2, położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim o długości 20 mb, przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 3 lat

Wynik z publicznego przetargu ograniczonego – ustnej licytacji stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2, położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim o długości 20 mb, przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 3 lat.

W dniu 19 lutego 2021 roku odbył się publiczny przetarg ograniczony – ustna licytacja stawki czynszu na najem nabrzeża A1-2, położonego w Gdańsku między Mostem Zielonym a Mostem Krowim o długości 20 mb, przeznaczonego na działalność: turystyka i rekreacja wodna, na okres do 3 lat.

Przetarg na najem nabrzeża A1-2 położonego między Mostem Zielonym a Mostem Krowim wygrał ze stawką 15,20 zł netto/mb/dzień Tomasz Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOAT & BIKE Tomasz Lipiński – Gdańsk.