Wynik rozpatrzenia ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku Jelitkowie przy wejściu Nr 74/1, na okres 1.07-30.09.2021 r. pod prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, polegającej na ustawieniu trampolin i placów zabaw z drewna lub tworzywa sztucznego

Wynik rozpatrzenia podań – ofert na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku Jelitkowie przy wejściu Nr 74/1, na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. pod prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, polegającej na ustawieniu trampolin i placów zabaw
z drewna lub tworzywa sztucznego.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 25 czerwca 2021 roku na dzierżawę terenu plaży w Gdańsku Jelitkowie przy wejściu Nr 74/1, na okres od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. pod prowadzenie działalności sportowo – rekreacyjnej, polegającej na ustawieniu trampolin i placów zabaw z drewna lub tworzywa sztucznego, do zawarcia umowy dzierżawy wybrano najkorzystniejszą ofertę z zaproponowanym czynszem dzierżawy za sezon: 5 580,00 zł netto złożoną przez: Radosława Słabę Sport Technologies.