Wyniki Konkursu Ofert – po weryfikacji wyboru na najem godzin publicznych na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej  w okresie roku szkolnego 2021/2022 od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że do zawarcia umów najmu na godziny publiczne na Obiekcie Sportowym przy ul. Meissnera 5 w Gdańsku w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej w okresie od dnia 1 września 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku zostały wybrane w dniu 25 sierpnia 2021 roku następujące podmioty:

SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE BĘDĄCE JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY MIASTA GDAŃSKA.

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 80 Budowniczych Portu Północnego, ul. Opolska 9, 80-395 Gdańsk; NIP: 584-191-93-65, REGON: 190449630  – w ilości 30 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  2. XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, ul. Kołobrzeska 77, 80-396 Gdańsk; NIP: 584-19-19-313, REGON: 19293518000000 w ilości 20 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.

 Uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, w zakresie podejmowanych przez w/w podmioty działań na rzecz (sportu) dzieci i młodzieży do juniora włącznie,

  1. STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA MFS GDAŃSK, ul. Meissnera 5, 80-462 Gdańsk, NIP:5842802300, REGON:388368535 KRS:0000887529 w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz 1 jednostki
    w weekendy.
  2. AKADEMIA FUTBOLU „MORZE”, ul. Jana Pawła II 1G/8, 80-462 Gdańsk, NIP: 584-275-02-01, REGON: 364591861 – w ilości 1 jednostki części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  3. STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY EX SIEDLCE GDAŃSK, ul. Dywizji Wołyńskiej 25B/3, 80-041 Gdańsk; NIP: 583-251-36-17, REGON: 191549025 – w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  4. STOWARZYSZENIE BIANCONERI FOOTBALL ACADAMY , Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław; NIP: 8971864807, REGON: 382828467, KRS: 0000776106 w ilości 2 jednostek części boiska w tygodniu od poniedziałku do piątku oraz 1 jednostki w weekendy.

Oferenci, którzy złożyli w/w Oferty zostali zaproszeni drogą elektroniczną do wyboru jednostek w tygodniu  w kolejności od najwyższej uzyskanej punktacji do najniższej.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie